Uvjeti kupnje
registracija | prijava
Bim sport > Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: BIM Sport d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: BIM Sport d.o.o.

Sjedište: Braće Radić 118, 42 000 Varaždin

Upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu

OIB: 48562067585

MBS: 070098108

Članovi društva i osoba za zastupanje: Mario Selak

Broj telefona: +385 42 302 176

Adresa elektroničke pošte: web@bimsport.com

Poslovna banka i broj žiro-računa
IBAN: HR1923600001102231398 – Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s BIM Sport d.o.o, Braće Radić 118, 42000 Varaždin (dalje u tekstu: BIM Sport d.o.o.) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uvjeti kupnje primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda, opis načina isporuke proizvoda, troškovi dostave i opće informacije. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.bimsport.com, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.bimsport.com.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.bimsport.com regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.bimsport.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu kupca da prihvaća ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem.

Sadržaj web stranice www.bimsport.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.bimsport.com.

BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama BIM SPORT d.o.o., www.bimsport.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete kupnje te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. BIM SPORT d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu) i slanju paketa.

U slučaju da BIM SPORT d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik BIM SPORT d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

 1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraži proizvode” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvoda koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda BIM SPORT d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.
 2. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na novu kategoriju proizvoda ili izvršiti pregled košarice klikom na „Košarica” ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Plaćanje”. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Plaćanje” preusmjerit će se na stranicu na kojoj je potrebno unijeti sljedeće podatke kako bi se izvršila narudžba: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, država, telefon, mobitel (dobrovoljno), e-mail, bilješke i specijalne zahtjeve (dobrovoljno), način plaćanja. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Slažem se sa uvjetima kupnje” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete kupnje te da se sa istima slaže.  Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Završi kupovinu”. Nakon što odaberete opciju „Završi kupovinu”, te ako ste odabrali plaćanje karticom otvara se skočni prozor s obrascem za unos podataka kartice. Kupac može u bilo kojem trenu odustati od kupovine.
 3. Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete kupnje zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.
 4. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru.
 5. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u ugovorenom roku dostave dužan je obavijestiti BIM SPORT d.o.o. o istom na adresu e-pošte web@bimsport.com.
 6. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte dužan je kontaktirati  prodavatelja na adresu e-pošte web@bimsport.com ili na broj telefona +385 42 302 176 svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati.
 7. U slučaju da BIM SPORT d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik BIM SPORT d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.
 8. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati BIM SPORT d.o.o. na adresu e-pošte web@bimsport.com ili na broj telefona +385 42 302 176 radnim danom u vremenu od 8 – 16 sati.

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

Kupci s teritorija Republike Hrvatske imaju, uz mogućnost plaćanja kreditnim i debitnim karticama, dodatne mogućnosti plaćanja:

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 7 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja ugovora o kupoprodaji ukoliko se ugovor sklopi do 10h (osim otoka i dubrovačkog područja gdje raspored dostave može biti drugačiji), a kupcu na adresi unutar Europske Unije u roku od 14 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni). Ukoliko društvo BIM SPORT d.o.o. u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nema proizvod na skladištu ne primjenjuju se prethodno navedeni rokovi dostave.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u eurima (€). Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj euro (€), te kupac plaća trošak konverzije valuta.

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA

Narudžbu BIM SPORT d.o.o. dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda”. Dostava proizvoda vrši se putem DPD Croatia d.o.o, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete

BIM SPORT d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

DOSTAVA

Ukoliko je iznos narudžbe 39,99 € i manji, trošak dostave iznosi 5 € te ga u cijelosti plaća kupac, a ukoliko je iznos narudžbe veći od 39,99 €, trošak dostave u cijelosti snosi prodavatelj.

BIM SPORT d.o.o. dostavu vrši unutar Republike Hrvatske i Europske Unije.

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.

Ukoliko BIM SPORT d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može odustati od narudžbe ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko BIM SPORT d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

DOSTAVA UNUTAR EUROPSKE UNIJE:

Za pakete iznad 2kg i druge države cijena dostave će biti naknadno obračunata.

OPĆE INFORMACIJE

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.bimsport.com (dalje: web stranice) vlasnika BIM SPORT d.o.o. upoznati se s Uvjetima korištenja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete kupnje, mogu se obratiti na adresu e-pošte web@bimsport.com.

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Uvjete kupnje web stranice www.bimsport.com, kao i sva ostala pravila i uvjete kupnje predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu BIM SPORT d.o.o.

BIM SPORT d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. BIM SPORT d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. BIM SPORT d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. BIM SPORT d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.bimsport.com. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.bimsport.com web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.bimsport.com korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.bimsport.com bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu  koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.bimsport.com zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete kupnje. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.bimsport.com. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Uvjete kupnje. BIM SPORT d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Uvjete kupnje radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. BIM SPORT d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Uvjeta korištenja i pozitivnih propisa. Izmjene Uvjeta korištenja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.bimsport.com.

MATERIJALNI NEDOSTACI

BIM SPORT d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Uvjetima korištenja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu BIM SPORT d.o.o., Braće Radić 118, 42000 Varaždin ili elektroničkom poštom na web@bimsport.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Izravne troškove povrata proizvoda snosi BIM SPORT d.o.o. u slučaju da je povrat proizvoda radi postojanja materijalnog nedostatka opravdan i da kupac zahtjeva raskida ugovora. U svim ostalim slučajevima, potrošač je dužan snositi sam troškove povrata proizvoda. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana, ne smije koristiti na način da umanjuje vrijednost iste.

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja BIM SPORT d.o.o., Braće Radić 118, 42000 Varaždin ili elektroničkom poštom na web@bimsport.com. Raskid ugovora potrošač može popuniti i klikom na link gore naznačen.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta kupnje pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora”. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

POVRAT PROIZVODA

Kupac je obavezan vratit proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromjenjenoj količini. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije nositi, koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojom bi umanjio vrijednost robe. U periodu u kojem Potrošač ostvaruje pravo na povrat robe mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek.

Klikom na preuzmi obrazac možete preuzeti primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora

Preuzmi obrazac

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu BIM SPORT d.o.o., Braće Radić 118, 42000 Varaždin, elektroničkom poštom na reklamacije@bimsport.com ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi BIM SPORT d.o.o., Braće Radić 118, 42000 Varaždin.

Kako bi potrošaču BIM SPORT d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača BIM SPORT d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora BIM SPORT d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća Uvjete kupnje, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.bimsport.com te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Uvjeta kupnje moli se isti da ne koristi web stranicu www.bimsport.com i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

BIM SPORT d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta kupnje i pravila bez prethodne najave. Uvjeti kupnje su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima kupnje i Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

KOLAČIĆI

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali  vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, BIM SPORT d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Preuzmite opće uvjete kupnje kao PDF

Navedeni uvjeti primjenjuju se od 1.1.2023.
– zahtjev za kopijom starih uvjeta pošaljite na web@bimsport.com

0 WooCommerce Floating Cart

Nema prioizvoda u košarici.