OZO na radnom mjestu - Bim sport
registracija | prijava
Bim sport > Blog > Pravilnici - Norme > OZO na radnom mjestu

OZO na radnom mjestu


30.12.2023 Pravilnici - Norme BIM Sport News Professional Sport

OZO na radnom mjestu: pravne obveze i praktični savjeti za sigurnost

Osobna zaštitna oprema (OZO, eng. PPE) ima ključnu ulogu u zaštiti radnika na radnom mjestu. Od industrijskih postrojenja do medicinskih ustanova, OZO pomaže u sprječavanju ozljeda i bolesti. Kvalitetan i ispravan OZO temelj je sigurnog radnog okruženja, što naglašava njegovu neophodnost u različitim sektorima.

Redovite provjere OZO su zakonska obveza ključna za održavanje visokih standarda sigurnosti. Ove provjere osiguravaju da oprema ispunjava sve potrebne specifikacije i funkcionalna je kada je to najpotrebnije. Na taj način, redovita inspekcija i održavanje OZO postaju presudni elementi u zaštiti radnika od potencijalnih rizika.

Važnost redovitog provjeravanja OZO

Redovito provjeravanje OZO neophodno je za osiguranje sigurnosti i efikasnosti opreme. Provjere omogućavaju ranu identifikaciju problema kao što su oštećenja ili trošenje, što je ključno za sprječavanje rizika na radnom mjestu. Osim toga, redovitim pregledima se osigurava da oprema zadovoljava sve aktualne sigurnosne standarde i regulative.

Ako se OZO ne provjerava redovito, posljedice mogu biti ozbiljne. Na primjer, zaštitne kacige s nevidljivim pukotinama mogu zakazati pri udarcu, a oštećeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do pada kod rada na visini. Neodržavanje respiratornih maski može rezultirati izlaganjem štetnim plinovima ili česticama, ugrožavajući zdravlje radnika.

Specifičnosti OZO za rad na visini

Zaštitna oprema za rad na visini mora zadovoljavati posebno stroge standarde sigurnosti. To uključuje zaštitne pojaseve, kacige, sigurnosnu užad i sustave za zaustavljanje pada, koji svi moraju biti dizajnirani da izdrže ekstremne uvjete i opterećenja. Redovite provjere ove opreme ključne su za prevenciju nesreća, jer čak i male pukotine ili oštećenja mogu imati fatalne posljedice.

Pravilan odabir i održavanje opreme za rad na visini su od esencijalne važnosti. Radnici trebaju biti obučeni kako prepoznati i koristiti ispravnu opremu za specifične zadatke, kao i kako pravilno održavati i pohranjivati tu opremu. Neadekvatna ili neispravna oprema može dovesti do ozbiljnih nesreća, uključujući padove s velike visine.

Najčešći propusti zbog nebrige i neodržavanja opreme

Jedan od čestih propusta u vezi s OZO je zanemarivanje redovitog održavanja i zamjene opreme. To može dovesti do korištenja opreme koja više ne pruža adekvatnu zaštitu, poput istrošenih zaštitnih rukavica ili oštećenih zaštitnih naočala. Takav nemar ne samo da ugrožava sigurnost radnika, već i povećava odgovornost poslodavca u slučaju nesreće.

Primjeri i posljedice nebrige o OZO:

Ovlašteni inspektori za preglede OZO

Inspektori opreme moraju posjedovati specifične certifikate koji dokazuju njihovu stručnost. To uključuje certifikate poput NEBOSH-a (National Examination Board in Occupational Safety and Health), IOSH-a (Institution of Occupational Safety and Health) ili slične nacionalne kvalifikacije.

Također, važno je da inspektori imaju iskustvo u radu s određenim tipovima OZO, kao što su zaštitni pojasevi za rad na visini, respiratorne maske, ili zaštitna odjeća, te da su upoznati s najnovijim tehnologijama i praksama u industriji.

U EU, pregledi OZO regulirani su direktivama poput EU 2016/425, koja postavlja stroge zahtjeve za sigurnost i označavanje. U Hrvatskoj, pravila su usklađena s EU standardima, što uključuje provjere sukladnosti s EU normama EN 361 za zaštitne pojaseve ili EN 397 za zaštitne kacige.

Za usporedbu, u SAD-u, standardi kao što su oni koje postavlja OSHA (Occupational Safety and Health Administration) i ANSI (American National Standards Institute) mogu se razlikovati, fokusirajući se više na specifične industrijske primjene i manje na širu regulaciju koja se vidi u EU. Na primjer, OSHA standardi detaljnije propisuju aspekte kao što su uvjeti ispitivanja i uporabe određene OZO.

Pravne posljedice preskakanja pregleda OZO

Preskakanje redovitih pregleda PPE može dovesti do pravnih posljedica, uključujući značajne novčane kazne koje se mogu kretati od nekoliko tisuća do stotina tisuća eura/dolara, ovisno o težini prekršaja i zakonodavstvu.

Na primjer, u SAD-u, OSHA može izreći kazne koje dosežu do $13,494 po prekršaju, a u slučaju ponavljanih ili namjernih prekršaja, kazne se mogu povećati na $134,937. U EU, pak, Direktiva 2001/45/EC striktno propisuje sigurnosne mjere za rad na visini, a kršenje ovih propisa može rezultirati pravnim sankcijama i visokim novčanim kaznama.

U skladu s Direktivom 89/656/EEC EU, poslodavci su obvezni provjeravati i održavati OZO u ispravnom stanju, što uključuje osiguravanje da oprema udovoljava standardima kao što su EN 361 za sigurnosne pojaseve i EN 397 za zaštitne kacige.

U Hrvatskoj su ove obveze dodatno regulirane nacionalnim zakonima poput Zakona o zaštiti na radu, koji zahtijeva da poslodavci osiguraju adekvatnu i ispravnu OZO te provode redovite edukacije i provjere. U SAD-u, OSHA standard 29 CFR 1910.132 nalaže poslodavcima da procjenjuju radno okruženje i identificiraju potrebnu OZO, uz redovitu evaluaciju i zamjenu iste.

Osim pravnih posljedica, postoji i niz drugih negativnih posljedica neadekvatnog održavanja OZO. To uključuje smanjenje produktivnosti, povećanje stopa ozljeda na radu, i mogućnost trajnog narušavanja zdravlja zaposlenika. Također, postoji rizik od reputacijske štete za tvrtku, što može utjecati na povjerenje među zaposlenicima i klijentima te smanjiti konkurentnost na tržištu.

Zaključak

Kroz ovaj članak istaknuli smo važnost redovitih provjera i održavanja osobne zaštitne opreme, kao i posljedice zanemarivanja ovih obaveza.

Pravilno korištenje i održavanje OZO ključni su za sigurnost na radnom mjestu, a odgovornost je kako poslodavaca tako i zaposlenika da se pridržavaju propisanih standarda i procedura. Pravne i praktične posljedice nebrige o OZO su značajne i mogu uključivati ozbiljne ozljede, pravne sankcije te štetu ugledu tvrtke.

Stoga redovita edukacija, provjere i održavanje OZO trebaju biti integralni dio svake organizacije koja teži stvaranju sigurnog i zdravog radnog okruženja.


30.12.2023 Pravilnici - Norme BIM Sport News Professional Sport
0 WooCommerce Floating Cart

Nema prioizvoda u košarici.