Tehnike osiguravanja pomoću MAESTRO S, Petzl
registracija | prijava
Bim sport > Blog > BIM Sport News > MAESTRO – osiguravanje

MAESTRO – osiguravanje


20.05.2020 BIM Sport News Professional
#tehničko spašavanje
  • Pročitajte upute za uporabu prije razmatranja navedenih tehnika rada.
  • Potpuno razumijevanje informacija iz uputa za uporabu presudno je za rad s ovim, dodatnim informacijama i tehnikama.
  • Posebna obuka je potrebna za ovladavanje ovim tehnikama.
  • Konzultirajte stručnu osobu prije nego sami isprobate prikazane tehnike.

Sistem za osiguravanje mora zaustaviti pad tereta u slučaju da glavni sistem pukne ili zakaže na bilo koji drugi način.

Uže za osiguravanje mora “pratiti” teret – ne smije biti nakupljenog slobodnog užeta (“šlinga”) koje bi povećalo duljinu pada u slučaju pucanja užeta za podizanje

MAESTRO: the belay rope Testiranje zaustavljanja pada – vidjeti rezultate na dnu

Osiguravanje spuštanja

Kod spuštanja su moguća dva načina osiguravanja:

Osiguravanje spuštanja kod kojeg teret sam povlači uže

Ako teret sam povlači uže za osiguravanje, korisnik treba samo osigurati odgovarajući protok užeta, ali i biti spreman zaustaviti teret u slučaju pada. Najjednostavniji način bio bi povući MAESTRO ručku do kraja, ali tad se spuštalica ne bi zaključala kod pada tereta. Zbog toga ručkom treba baratati na preporučen način, bez ispuštanja neopterećenog kraja užeta.

Da bi se spuštalica MAESTRO aktivirala kod pada, pomična kočiona pločica mora biti u kontaktu s užetom. Ručka treba biti povučena toliko da dopusti protok užeta, ali uže ne smije potpuno slobodno prolaziti kroz spuštalicu.

Pridržavajte ručku kažiprstom, a drugim prstima iste ruke držite uže. Ne hvatajte ručku cijelom rukom. Druga ruka drži neopterećeno uže kako bi pomogla u kontroliranju brzine (ako je potrebno).

MAESTRO: belaying a lowering operation.
MAESTRO: do not grip the handle with your whole hand.

Osiguravanje spuštanja kod kojeg teret ne povlači uže – dodavanje užeta

Ako teret ne povlači uže sam (npr. Horizontalan transport), korisnik mora dodavati uže kroz MAESTRO, istovremeno pazeći da se isto uže zaustavi u slučaju pada. Ovo je najkompliciranija situacija, jer bi za baratanje ručkom, držanje neopterećenog kraja užeta i povlačenje opterećenog kraja užeta trebali tri ruke. Ako je korisnik sam, treba koristiti držanje opisano u MAESTRO Uputama za uporabu, i detaljnije opisano niže.

Desna ruka povlači opterećeni kraj užeta, kako bi dodala uže.

Lijeva ruka istovremeno ima dvije funkcije: baratanje ručkom i držanje neopterećenog kraja užeta. Za ručku koristite kažiprst, a drugim prstim iste ruke pridržavajte uže.

Ne hvatajte ručku cijelom rukom.

Da bi se spuštalica MAESTRO aktivirala kod pada, pomična kočiona pločica mora biti u kontaktu s užetom. Ručka treba biti povučena toliko da dopusti protok užeta, ali uže ne smije potpuno slobodno prolaziti kroz spuštalicu.

MAESTRO, belaying a lowering operation: giving slack.

Stabiliziranje MAESTRO spuštalice kod osiguravanja

Ako uže nije napeto, MAESTRO se može nezgodno pomicati kod korištenja.

Savjet za stabiliziranje spuštalice je ukopčati sebe na dodatno mjesto za ukopčavanje, te svojom težinom opteretiti spoj sa spuštalicom.

Napomena: na donjim je ilustracijama prikazan samo sistem za osiguravanje; glavni sistem koji drži teret izostavljen je zbog jasnoće uputa.
Stabilizing the MAESTRO while belaying

Testiranje zaustavljanja pada; MAESTRO u sistemu za osiguravanje

Ako uže za osiguravanje nije napeto, a uže glavnog sistema pukne, teret će slobodno padati do kad ne optereti sistem za osiguravanje.

Testiranje: 60 cm pad na užetu od 3m
MAESTRO, test: 60 cm pad na užetu od 3m
MAESTRO: fall-arrest test results

Povezani proizvodi


20.05.2020 BIM Sport News Professional
#tehničko spašavanje
0 WooCommerce Floating Cart

Nema prioizvoda u košarici.