POZIV NA IZVANREDNI PREGLED Petzl UŽADI - Bim sport
registracija | prijava
Bim sport > Blog > BIM Sport News > POZIV NA IZVANREDNI PREGLED Petzl UŽADI

POZIV NA IZVANREDNI PREGLED Petzl UŽADI


21.07.2020 BIM Sport News Sigurnosne obavijesti

POZIV NA IZVANREDNI PREGLED Petzl UŽADI


Prema povratnoj informaciji klijenta, PETZL objavljuje poziv na izvanredni pregled polustatičke užadi sa sljedećeg popisa:

AXIS 11 mm
ASAP’AXIS 11 mm
PARALLEL 10.5 mm
VECTOR 12.5 mm
RAY 12 mm
SEGMENT 8 mm
CLUB 10 mm
PUSH 9 mm
TOP 9.8 mm
LEAD 9.8 mm
sa serijskim projevima između 18 C 0000000 000 i 20 H 0000000 000.
Radi se o užadi proizvedenoj između ožujka 2018. i srpnja 2020. *

Greške pronađene na JEDNOM užetu (AXIS, 11mm) su duboki rez i komad otpadnog užeta od 2.1 m zalijepljen na kraj istog užeta. Odmah nakon obavijesti obustavljena je proizvodnja užadi, a rizik od ponavljanja ovakvog slučaja gotovo je jednak nuli (radi se kompleksnom nizu individualnih faktora na stroju za rezanje užadi).
Sva užad u PETZL skladištima dodatno je pregledana, kao i sva užad na zalihama PETZL distributera.

corde entaillée

corde scotch


 Poziv obuhvaća i Vašu užad, osim:
- ako ste do sad već koristili svoje polustatičko uže, ako ste uže postavljali za uporabu;
- ako ste uže namotavali ili pospremali u torbe;
- ako je uže prošlo kroz Vaše ruke bez rukavica cijelom duljinom i niste pronašli niti jedan očiti nedostatak. U tim slučajevima je Vaše uže sigurno za uporabu. 

Ako je Vaše uže još uvijek zapakirano i nije bilo korišteno, izvadite ga i detaljno pregledajte! (podsjetnik: izvanredni pregled zadovoljava neke kriterije OZO periodičkog pregleda opreme; ako je Vaše uže od kupovine prošlo periodički pregled opreme, sigurno je za uporabu.)

Podsjećamo da se polustatička užad u našim poslovnicama reže na duljinu prema Vašim zahtjevima - u tom procesu uže fizički prolazi kroz ruke naših djelatnika MINIMALNO DVA PUTA!

Konzultirajte niže navedene informacije, pregledajte Vašu užad i u slučaju bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća -> kontaktirajte nas!

* Na kontrolnoj niti Vašeg užeta, među ostalim podacima stoji i podatak o datumu proizvodnje Vašeg užeta, npr. “2019 1ST QUARTER”. Pomoću tog datuma možete odrediti prva tri znaka serijskog broja Vašeg užeta - prve dvije brojke označavaju godinu proizvodnje, a slovo koje slijedi je oznaka mjeseca, s time da slovo (engleske) abecede odgovara rednom broju mjeseca (npr. A=siječanj, D=travanj, H=kolovoz itd.).
To znači da uže s fotografije, na čijoj niti piše 2019 1ST QUARTER, može imati serijske brojeve 19A, 19B ili 19C. Na taj način možete odrediti je li Vaše uže obuhvaćeno navedenim rasponom serijskih brojeva.


IZVANREDNI PREGLED PETZL POLUSTATIČKE UŽADI - HITNO

FAQ

1 - Kad i kako ste saznali za ovaj problem?

Prilikom otpakiravanja nove Petzl AXIS 11 mm užadi,  jedan od Petzl kupaca sa sjevernoameričkog tržišta  naišao je na sljedeće greške u proizvodnji:
> duboki rez na AXIS 11 mm užetu proizvedenom u lipnju 2019.
> komad užeta od 2.1m, zalijepljen za jedan kraj AXIS 11 mm užeta proivedenog u rujnu 2019.

2 - Jesu li se dogodile bilo kakve nesreće povezane s korištenjem navedene užadi?

Do današnjeg datuma niti jedan drugi kupac nije prijavio bilo kakve greške na užadi, niti bilo kakvu nezgodu.

3 - Kako objašnjavate ovaj problem?

Naša iscrpna istraga, kao i analiza rizika dovela nas je do sljedećih zaključaka:

  • Obje greške dogodile su se na istom stroju za rezanje užadi;
  • Stroj koji smo kupili i stavili u pogon u ožujku 2018. jedini je stroj na kojem su se mogle dogoditi ovakve greške u proizvodnji;
  • Obje nastale greške imaju isti uzrok (sučelje čovjek/stroj);
  • Rizik od nastanka ovakvih grešaka gotovo je jednak nuli (do jedne ovakve greške može doći samo kompleksnim slijedom od devet neovisnih faktora).
4 - Zašto pozivom na izvanredni pregled nije obuhvaćena užad proizvedena prije ožujka 2018.?

U ožujku 2018. kupili smo i počeli koristiti novi, standardni tip stroja za mjerenje i rezanje užadi. Na ovom novom, standardnom stroju pronašli smo rizik od nastanka opisane greške u proizvodnji, koji je posljedica kompleksnog niza od devet neovisnih faktora u sučelju čovjek/stroj.

5 - Kolike su šanse da moje uže ima jednu od opisanih grešaka?

Rizik nastanka bilo koje od opisanih grešaka gotovo je jednak nuli (samo kompleksan niz od devet neovisnih faktora u sučelju čovjek/stroj može dovesti do jedne od opisanih grešaka). Šanse za ponovljenu grešku na stroju gotovo su nepostojeće, ali potencijalna opasnost korištenja oštećenog užeta takva je da zahtjeva obavezan, rigorozan pregled užadi obuhvaćene popisom.

Hitno su poduzete sve korektivne radnje kako bi se eliminirao bilo kakav daljnji rizik, a naša zaliha užadi se pregledava. Do danas nisu pronađene nikakve proizvodne greške na bilo kojem užetu.

6 - Zašto ove dvije greške nisu pronađene ranije?

Šanse za nastanak bilo koje od opisanih grešaka izuzetno su male, gotovo jednake nuli, budući da samo kompleksan niz od devet neovisnih faktora u sučelju čovjek/stroj može dovesti do jedne od opisanih grešaka.

7 - Moram li u svakom slučaju pregledati svoje uže?

Da, osim ako spadate u iznimke opisane u našim protokolima za pregled.

8 - Ako je moja užad već pregledana prije prve uporabe ili prilikom periodičkog OZO pregleda, moram li napraviti dodatni pregled?

Ako ste užad pregledali prije prve uporabe ili u sklopu periodičkog OZO pregleda opreme, već biste pronašli greške opisane u pozivu na izvanredni pregled. U tom slučaju nije potrebno napraviti dodatni pregled užadi. Ipak, kako bismo osigurali sljedljivost informacija, molimo da nas o svemu obavijestite putem obrasca za registraciju pregleda užadi.

9 - Mogu li obaviti pregled užadi iako nisam ovlašten za OZO preglede opreme?

Bilo koja odrasla osoba, zdrave svijesti i tijela, a koja zna koristiti navedeno uže, može obaviti ovaj izvanredni pregled. Propisani protokol za pregled će Vas voditi korak po korak kroz pregled užadi.

10 - Ne znam kako pregledati uže. Nisam siguran što učiniti.

Pročitajte protokol za pregled i kontaktirajte nas ako je potrebno!

11 - Kako da pregledam svoje uže?

Budući da se radi o greški koja se lako pronalazi dodirom, pregled treba obaviti rukama bez rukavica, cijelom duljinom užeta, u skladu s protokolom za pregled.

12 - Je li moje polustatičko uže obuhvaćeno pozivom na izvanredni pregled?

Polustatička užad s jezgrom i plaštem, proizvedena nakon ožujka 2018., sa serijskim brojem između 18 C 0000000 000 i 20 H 0000000 000, koja se nalazi na popisu niže, obuhvaćena je ovim pozivom.

Popis užadi obuhvaćene pozivom na izvanredni pregled:

AXIS 11 mm

ASAP’AXIS 11 mm

PARALLEL 10.5 mm

VECTOR 12.5 mm 

RAY 12 mm 

SEGMENT 8 mm

CLUB 200 10 mm 

PUSH 200 9 mm 

TOP 9.8 mm

LEAD 9.8 mm (dinamičko uže!)
Kompleti opreme koji sadrže bilo koje navedeno uže

Napomena: užad proizvedena prije ožujka 2018. nije obuhvaćena ovim pozivom.

13 - Je li moje dinamičko uže obuhvaćeno ovim pozivom?

Ne, dinamička užad nije obuhvaćena ovim pozivom, jer se reže na traženu duljinu na drugom stroju za rezanje užadi, koji nije rizičan za opisane greške.
Uže LEAD 9.8 mm jedino je dinamičko uže obuhvaćenom ovim pozivom, jer se navedeno uže reže na traženu duljinu na stroju na kojem postoji rizik od opisanih grešaka.
Napomena: uže LEAD 9.8 mm namijenjeno je isključivo za penjačke dvorane.

14 - Ako je moje uže dio kompleta opreme, moram li pregledati cijeli komplet?

Ne, poziv na izvanredni pregled obuhvaća samo uže u Vašem kompletu opreme - što ne znači da ne možete ovu priliku iskoristiti za pregled cijelog kompleta opreme. Podsjećamo da barem jednom u 12 mjeseci morate obaviti detaljan periodički OZO (osobna zaštitna oprema) pregled.

15 - Obuhvaća li ovaj poziv i uže u JAG SYSTEM kompletu za podizanje i rasterećenje?

Ne, JAG SYSTEM komplet nije obuhvaćen pozivom na izvanredni pregled jer se uže iz tog kompleta reže na traženu duljinu na drugom stroju za rezanje užeta, kod kojeg nema rizika od nastajanja bilo koje opisane greške. Međutim, AXIS uže iz JAG RESCUE KIT kompleta za spašavanje obuhvaćeno je ovim pozivom.

16 - Kako mogu pronaći serijski broj na svojem užetu?

Svi naši proizvodi obilježeni su nazivom proizvoda i individualnim serijskim brojem.
Naziv i serijski broj proizvoda nalaze se na naljepnici na krajevima užeta.

Ako više nemate serijski broj na užetu, molimo Vas da kao mjeru predostrožnosti svejedno obavite izvanredni pregled. Više informacija možete pronaći u uputama za uporabu koje su dostupne na Petzl.com.

17 - Želim kupiti novo polustatičko uže. Kako možete jamčiti da je užad dostupna u trgovinama sigurna za uporabu?

Od trenutka kad su opisane greške otkrivene, u Petzl-u je popravljen stroj za rezane polustatičke užadi, pregledana je kompletna zaliha užadi, te su svi distributeri zamoljeni da pregledaju svoju zalihu užadi te da prenesu poziv na izvanredni pregled svojim partnerima.
Naši distributeri su angažirani, obrazovani stručnjaci koji će sami pregledati svoju zalihu užadi. Međutim, ne možemo jamčiti da je, od objave poziva do trenutka Vaše kupovine, kompletna zaliha svakog distributera bila pregledana.
Iz tog razloga, a kao mjeru predostrožnosti, snažno preporučamo da slijedite protokol za pregled užadi prije prve uporabe.

18 - Pronašao sam malu zelenu naljepnicu na pakiranju mojeg užeta. Što ona znači?

Sva užad proizvedena od ožujka 2018. do srpnja 2020. koja je već bila pregledana u Petzl-u ili kod drugih, za pregled ovlaštenih osoba, označena je zelenom naljepnicom na pakiranju.
Budući da je navedeni stroj za užad popravljen, prestat ćemo označavati pakiranja zelenim naljepnicama za užad proizvedenu nakon 1. kolovoza 2020. (serijski broj > 20H xxxx).

19 - Što učiniti ako pronađem grešku na užetu?

Ako Vaše uže ima proizvodnu grešku, molimo Vas da uže neodložno povučete iz uporabe i izolirate, te da nas kontaktirate putem našeg obrasca za kontakt.

20 - Ako se nalazim u zemlji u kojoj nema ovlaštenog distributera, koga trebam kontaktirati?

Kontaktirajte Petzl izravno.

21 - Je li uže iz moje GRILLON uzice obuhvaćeno pozivom na izvanredni pregled?

Ne, uže iz GRILLON uzica nije obuhvaćeno pozivom na izvanredni pregled jer se reže na traženu duljinu na drugom stroju za rezanje, kod kojeg nema rizika od nastanka opisanih grešaka.

22 - Koji kompleti opreme su obuhvaćeni pozivom?

Obuhvaćeni su svi kompleti opreme koji sadrže polustatičku užad obuhvaćenu pozivom na izvanredni pregled.

23 - Je li PUSH i CLUB užad obuhvaćena pozivom na izvanredni pregled?

Pozivom je obuhvaćena samo PUSH 200 i CLUB 200 užad, duljine 200 metara. Kraća užad nije obuhvaćena ovim pozivom jer se reže na traženu duljinu na drugom stroju za rezanje, kod kojeg nema rizika od nastanka opisanih grešaka.


IZVANREDNI PREGLED PETZL POLUSTATIČKE UŽADI - HITNO

Vodič za izvanredni pregled užadi

Kako biste obavili traženi izvanredni pregled užadi, slijedite niže opisani postupak:

1 - Nalazi li se Vaše polustatičko uže na popisu Petzl užadi obuhvaćenih zahtjevom za izvanredni pregled?

NE → Vaše uže ne treba izvanredni pregled
DA → nastavite na odlomak 2
Ne znam → iz predostrožnosti nastavite na odlomak 2

2 - Identificirajte serijski broj Vašeg užeta:

Serijski broj užeta nalazi se na naljepnici na kraju užeta, na uputama za uporabu i na Vašem OZO obrascu.
Primjer serijskog broja: 18 C 01254697 807
- Serijski broj mojeg užeta je: GG M xxxxxxx xxx → nastavite na odlomak 3
- Ne mogu pronaći serijski broj užeta* → nastavite na odlomak 4
Na kontrolnoj niti Vašeg užeta, među ostalim podacima stoji i podatak o datumu proizvodnje Vašeg užeta, npr. “2019 1ST QUARTER”.
Pomoću tog datuma možete odrediti prva tri znaka serijskog broja Vašeg užeta - prve dvije brojke označavaju godinu proizvodnje, a slovo koje slijedi je oznaka mjeseca, s time da slovo (engleske) abecede odgovara rednom broju mjeseca (npr. A=siječanj, D=travanj, H=kolovoz itd.). To znači da uže na čijoj niti piše 2019 1ST QUARTER, može imati serijske brojeve 19A, 19B ili 19C. Na taj način možete odrediti je li Vaše uže obuhvaćeno navedenim rasponom serijskih brojeva.

3 - Je li serijski broj Vašeg polustatičkog užeta između 18 C 0000000 000 i 20 H 0000000 000?

- DA, prve tri brojke/slova serijskog broja su: 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F or 20G → Vaše uže obuhvaćeno je zahtjevom za izvanredni pregled → nastavite na odlomak 4
- NE (primjer: 18 B 9999999 999) → Vaše uže nije obuhvaćeno ovim zahtjevom

4 - Vaše je uže novo i nikad nije bilo korišteno?

- NE (uže je već bilo u uporabi) → nastavite na odlomak 5
- DA → nastavite na odlomak 6

5 - Je li Vaše uže bilo korišteno ili pregledano na jedan od navedenih načina?

> postavljanje užeta prilikom kojeg je uže cijelom duljinom prošlo kroz ruke korisnika, bez rukavica
> namotavanje cijele duljine užeta bez rukavica
> obavljen detaljan periodički pregled užeta
- NE, ili nisam siguran → nastavite na odlomak 7
- DA → Vaše uže ne treba dodatnu provjeru niti pregled, te Vas molimo da nas o tome obavijestite putem obrasca za registraciju pregleda užeta.

6 - Je li na kutiji Vašeg užeta zelena naljepnica?

- NE → uže još nije bilo pregledano → nastavite na odlomak 7
- DA → Vaše uže je pregledano od strane ovlaštene osobe i dodatni pregled nije potreban

7 - Pregledajte uže rukom, bez rukavica, cijelom duljinom užeta:

Vérifier sa corde

> Ovaj zahtjev za izvanrednim pregledom užeta obuhvaća samo nedostatke (1) i (2) na donjim slikama. Ako na Vašem užetu pronađete nedostatke opisane u zahtjevu, zabilježite serijski broj užeta, povucite uže iz uporabe i kontaktirajte nas.

Corde entailléedéfaut scotch

  1. Greška u proizvodnji, obuhvaćena zahtjevom za izvanredni pregled užeta
  1. Greška u proizvodnji, obuhvaćena zahtjevom za izvanredni pregled užeta


> Podsjećamo, ako prilikom ovog izvanrednog pregleda užeta pronađete znakove istrošenosti ili bilo kakve druge anomalije koje spadaju u kriterije za redovan OZO pregled, povucite uže iz uporabe.

corde uséecorde uséeDva primjera istrošenosti užeta zbog uporabe => Povucite uže iz uporabe

8 - Nakon što ste pregledali uže, molimo Vas da zapažanja ubilježite na obrazac za registraciju pregleda užeta.
9 - Ako prilikom pregleda naiđete na bilo kakve teškoće, kontaktirajte nas.

Postupak otvaranja i ponovnog zatvaranja kutija s užadi

Korak 1 - Otvorite kartonsku kutiju.

Korak 2 - Uzmite gornji kraj užeta i premotajte uže u drugi spremnik.Korak 3 - Namjestite kraj užeta na kutiju i ponovno premotajte uže nazad u originalnu kutiju; pri tom napravite detaljan pregled užeta cijelom duljinom.
Korak 4 - Završite ponovno pakiranje užeta (uključujući i upute za uporabu) i zatvorite kutiju.
.

Korak 5 - Zelenom naljepnicom označite kutiju s pregledanim užetom, te ispunite web obrazac za registraciju pregleda užeta.
Za bilo kakvu dodatnu pomoć kontaktirajte Petzl. +

Povezani proizvodi


21.07.2020 BIM Sport News Sigurnosne obavijesti
0 WooCommerce Floating Cart

Nema prioizvoda u košarici.